Aktuálně

PARK U VODY, PRAHA – HOLEŠOVICE – URBANISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

Termín vyhlášení: 16.9.2020 / Odevzdání soutěžních návrhů v digitální i papírové podobě: do 12.00 30.11.2020 /Vyhlášení výsledků: na profilu zadavatele/elektronického nástroje – CENT/ Soutěžní podmínky a podklady: http://soutez-o-navrh.cz/park-u-vody/

________
Rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici

Jednací řízení bez uveřejnění s oceněnými účastníky se koná 24.9.2020

Termín vyhlášení: 27.12. 2019 /Odevzdání žádostí o účast a portfolia: 27.1.2019 / Snížení počtu účastníků: 13.2.2020/ Termín prohlídky místa: 12.3.2020 od 17.00/ Odevzdání soutěžních návrhů v digitální i papírové podobě: do 12.00 10.6.2020 /Vyhlášení výsledků: 13.7.2020 ve 12.23 na profilu zadavatele/elektronického nástroje – CENT https://praha-libus.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000902 / Výsledky, soutěžní návrhy a hodnocení poroty: http://soutez-o-navrh.cz/pisnice2019/

_____________

PŘIPRAVUJEME

LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ – zachování dřevěné části a výměna koncových železobetonových polí

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu formou výzvy pro vybrané účastníky k podání nabídky na zhotovení kompletní projektové dokumentace na stavební dílo.