Aktuálně

Rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici

Termín vyhlášení: 27.12. 2019

Odevzdání žádostí o účast a portfolia: 27.1.2019

Snížení počtu účastníků: 13.2.2020

Termín prohlídky místa: 12.3.2020 od 17.00

Odevzdání soutěžních návrhů v digitální i papírové podobě: do 12.00 10.6.2020

Vyhlášení výsledků: 13.7.2020 ve 12.23 na profilu zadavatele/elektronického nástroje – CENT https://praha-libus.profilzadavatele-vz.cz

Výsledky, soutěžní návrhy a hodnocení poroty: http://soutez-o-navrh.cz/pisnice2019/

Více informací o soutěži: https://praha-libus.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000902