Aktuálně

Pietní úprava Ďáblického hřbitova v Praze

http://soutez-o-navrh.cz/dablice2022/

Předmětem soutěže je návrh nové pietní úpravy severní části Ďáblického hřbitova – prostoru pro uctívání a vzdělávání v návaznosti na Čestné pohřebiště popravených a umučených politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů. Součástí řešení bude také využití a adaptace souvisejících stávajících i nových budov. Předpokládá se jemné a citlivé řešení, které bude respektovat limity vyplývající z právního rámce památkové péče, který se na plochu hřbitova vztahuje (národní kulturní památka), a charakteru hřbitova. Stěžejní architekturu tvoří kubistické objekty: dva vstupní pavilony, vstupní brána a hřbitovní zeď. Navržené řešení by mělo být projednatelné a realizovatelné. Zároveň by mělo být udržitelné ekonomicky i ekologicky.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je nalézt takového zpracovatele projektové dokumentace, který navrhne citlivé řešení tohoto pietního místa celonárodního významu.