Author Archives: viktor

Pietní úprava Ďáblického hřbitova v Praze

Porota se snažila v souladu s předmětem soutěže nalézt citlivé krajinářské úpravy řešeného území, které vhodně propojí severní část Ďáblického hřbitova (v níž se nacházejí hromadné šachtové hroby politických vězňů, příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů) se vstupními prostorami na hřbitov u severní kubistické brány (včetně návrhu funkčního využití dvojice kubistických pavilonů) a… Read More »

Nové centrum Petřiny

Soutěž přinesla soutěžní návrhy se zajímavým spektrem různorodých přístupů, jimiž se mohla porota seriózně zabývat, a v tomto ohledu soutěž splnila očekávání poroty i zadavatele. Porota posuzovala předložené návrhy a vybrala z nich ty nejvhodnější s ohledem na kritéria stanovená v soutěžních podmínkách, mezi něž patřily: komplexní urbanistická a architektonická kvalita navrženého řešení; optimální naplnění… Read More »

Nová základní škola Komořany

Soutěž přinesla zajímavé spektrum různorodých přístupů, jimiž se mohla porota seriózně zabývat, a v tomto ohledu soutěž splnila očekávání poroty i zadavatele. Každý z návrhů splnil v zásadních bodech stavební program zadavatele.  Porotci jsou přesvědčeni, že všech deset soutěžních návrhů vykazuje vysoké kvality a jsou realizovatelné. Soutěžící museli vypořádat s náročným a rozsáhlým stavebním programem,… Read More »

Nové centrum Jesenice

Porota posuzovala šest v řádném termínu anonymně doručených soutěžních návrhů s ohledem na kritéria stanovená v soutěžních podmínkách: komplexní urbanistická a architektonická kvalita navrženého řešení; optimální naplnění požadavků zadavatele; ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost; udržitelnost a energetická a provozní hospodárnost. Porota si uvědomuje, že při navrhování nového centra Jesenice bylo nutné vypořádat se z… Read More »