Zadavatel

Správa pražských hřbitovů, p. o.

se sídlem Vinohradská 2807/153c,
130 00 Praha 3
IČ: 452 458 01
DIČ: CZ 45245801
Zástupce zadavatele: Mgr. Martin Červený, ředitel

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová,
IČ:869 41 861
se sídlem K Vinicím 50,
164 00 Praha,
e-mail: info@soutez-o-navrh.cz,
http: www.soutez-o-navrh.cz

Sekretář a zpracovatel soutěžních podmínek

PhDr. Markéta Pražanová,
se sídlem: Legií 418,
375 01 Týn nad Vltavou,
IČ: 71541667
e-mail: marketa.prazanova@seznam.cz

Přezkušovatel soutěžních návrhů

MgA. Josef Čančík,
se sídlem: Řepčice 33,
251 69 Velké Popovice
IČ: 032 07 684

Pověřené důvěryhodné osoby

Anonymizace digitální podoby soutěžních návrhů, správa webu soutěže: Jan Procházka
Zástupce zadavatele pro záležitosti spojené s elektronickým nástrojem: Michal Pokorný, pokorny@hrbitovy.cz; tel.: 606 893 014