Soutěžní zadání

Cílem návrhu prostorového a funkčního řešení nového centra města Jesenice jsou tyto body:

  • Zásadní součástí řešení nového centra je umístění všech požadovaných funkcí do stávajících či nově navržených objemů budov. V budovách, které budou nově vymezovat náměstí, by měla být zastoupena v přízemí komerční funkce, tedy různé obchody, restaurace s možností předzahrádek a služby, ve vyšších patrech i funkce obytná a kancelářská. Zároveň je nutné umístění občanské vybavenosti – městského úřadu, městské policie, pošty, infocentra a knihovny, divadelního sálu, zdravotního střediska, kluboven atd. Důležité je vhodné urbanistické začlenění nových stavebních objemů do území s ohledem na charakter okolní zástavby a redefinice stávajících objektů (většinu stávajících budov v řešeném území lze přestavět nebo odstranit a nahradit novými).
  • Návrh zároveň přinese komplexní dopravní řešení včetně dopravy v klidu, která by neměla narušovat hlavní prostor náměstí. Nové centrum bude upřednostňovat pěší a cyklisty před automobilovou dopravou. Je nutné řešit dostatečné množství parkovacích stání na povrchu i pod ním, v docházkové vzdálenosti od nového centra je třeba umístit parkovací dům. V rámci nového náměstí by měla být navržena pěší zóna, prostor pro shromáždění většího počtu lidí při různých kulturních akcích a farmářských trzích.
  • Předpokládá se vznik atraktivního veřejného prostoru. U nově navrženého náměstí a přilehlých prostranství by měly být řešeny povrchy, mobiliář, osvětlení atd., na náměstí musí být zastoupena v dostatečné míře zeleň a navržen vodní prvek, který by v dnešní době teplotních extrémů prostor ochlazoval. Očekává se návrh systému využití dešťových vod včetně přívalových dešťů.

Podrobný stavební program včetně popisu stávajícího stavu je uveden v Příloze P2_Stavební program – zadání.