Porota

Řádní členové poroty – nezávislí:

Ing. arch. Jan Hájek
prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva
Ing. arch. Markéta Smrčková
Ing. arch. Tomáš Bezpalec

Náhradní člen poroty – nezávislý:

​Ing. arch. Jakub Straka

​Řádní členové poroty – závislí:

Mgr. Jan Adamec, starosta
Mgr. Petr Prchal, MPA, radní
Ing. Jiří Fremr, místostarosta

​Náhradní členové poroty – závislí:

Ing. Vojtěch Kos, MBA, 1. místostarosta
Jiří Brůžek, radní
Petr Šula, místostarosta

​Přizvaní odborníci a experti

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., místopředseda akreditační komise dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT, předseda školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku
Mgr. Jiří Soukup, ředitel ZŠ Na Beránku
Mgr. Miroslav Hřebecký, EDUIN
Vojtěch Hrčka, invest. technik MČ Praha 12
Ing. Michal Čejka, energetická a provozní hospodárnost

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.