Zadavatel

Městská část Praha 12

se sídlem Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany
IČ: 00231151
DIČ: CZ 00231151
Zástupce zadavatele: Mgr. Jan Adamec, starosta MČ Praha 12

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová
http: www.soutez-o-navrh.cz

Sekretář a zpracovatel soutěžních podmínek

PhDr. Markéta Pražanová

Přezkušovatel soutěžních návrhů

MgA. Josef Čančík

Pověřená důvěryhodná osoba

Jan Procházka (pro anonymní komunikaci se soutěžícími, anonymizaci digitální podoby návrhů, webové prezentace výsledků soutěže, vybrané záležitosti spojené s elektronickým nástrojem)

Právní servis

JUDr. Michal Bernard, Ph.D., Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s. r. o.