Zadání

Lávka pro pěší o celkové délce cca 127 m spojuje centrum města Kynšperk nad Ohří s jeho částí na levém břehu řeky a vlakovým nádražím. Lávka je hojně využívána chodci i cyklisty. S ohledem na zachování architektonických hodnot města Kynšperk nad Ohří je požadováno zachovat dřevěnou část zastřešené lávky (o délce 62 m) a najít nejvhodnější architektonicko-technické řešení navazující nové lávky, která nahradí její stávající nevyhovující železobetonovou část o délce cca 65 m.

Zadavatel od vyzvaných účastníků očekává, že předloží koncept řešení, které bude:

  • kvalitní z hlediska estetického i technického;
  • realizovatelné za předpokládané stavební náklady;
  • mít dlouhou životnost a nízké provozní náklady.

Kompletní stavební program viz Příloha P02_Zadání.