Zadávací podklady

Zadávací podklady jsou poskytovány v digitální podobě. Přílohy P01, P02, P03 jsou ke stažení na profilu zadavatele:

https://ezak.olivius.cz/profile_display_3.html

https://ezak.olivius.cz/vz00001908

Kompletní zadávací podklady (cca 1GB) jsou ke stažení zde:

SLOŽKA 1 KE STAŽENÍ

P01 Podmínky výběrového řízení

P02 Stavební program – zadání

P03 Řešené území

SLOŽKA 2 KE STAŽENÍ

P04 Elektronické odevzdání – postup – E-ZAK

P05 Čestná prohlášení – vzory

P06 Rozvržení panelu – vzor

P07 Bilanční tabulka – vzor

P08 Ortofotomapa

P09 Zaměření

P10 Výkresy – půdorys, řez

P11 Stavebně technický průzkum a hlavní prohlídka mostu

P12 Foto – současný stav

P13 Zatížitelnost

P14 Parkoviště

P15 Předpoklad stavebních nákladů

P16 Natura

Účastníci výběrového řízení se zavazují, že podklady využijí výhradně pro účel této soutěže, nebudou je vydávat dalším zájemcům a zabezpečí data proti zneužití třetí osobou.