Anotace soutěže

Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu parku U vody v Praze 7-Holešovicích. Cílem revitalizace prostoru je znovunavázání vztahu s řekou na levém vltavském břehu, posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využití potenciálu jednoho z mála veřejných míst v městské struktuře s rozlehlou zelenou plochou, které umožňuje volný pohyb kolem vody. Návrh by měl představit základní principy fungování nového parku, jeho schopnost dynamicky reagovat na proměňující se způsob užívání i uživatelů samotných, které revitalizace vyvolá. Městská část Praha 7 si nepřeje instantní, luxusní, přesně definovaný nábřežní park. Nový park na ploše cca 2,9 ha by měl udržitelným způsobem zohlednit rizika a omezení, která s sebou přináší umístění v aktivní záplavové zóně.

Předpokládané stavební náklady

Celkové stavební náklady na realizaci záměru by neměly přesáhnout 25 mil. Kč bez DPH. Městská část Praha 7 má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na dopracování soutěžního návrhu a zpracování projektové dokumentace na následující projektové fáze a na výkon souvisejících služeb. Předpokládaný honorář za zpracování projektové dokumentace činí přibližně 2,5 mil. Kč bez DPH.

Včasné odevzdání soutěžního návrhu

MČ Praha 7 apeluje na účastníky soutěže, aby si ponechali dostatek času na úkony spojené s elektronickým odevzdáním soutěžních návrhů, které může zpočátku působit technické problémy. Soutěžní návrhy, které nebudou odevzdány včas, nemohu být posuzovány.

Jednací řízení bez uveřejnění navazující na soutěž o návrh

Na soutěž o návrh bude navazovat jednací řízení bez uveřejnění, do nějž mohou být vyzváni pouze ocenění účastníci s ohledem na umístění v soutěži o návrh a v souladu s § 65 ZZVZ. Členem komise v JŘBU bude minimálně jeden člen nezávislé části poroty soutěže o návrh.