Porota

Řádní členové poroty – závislí:
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D., místostarostka MČ Praha 7 pro územní rozvoj a agendu MA21 v oblasti participace občanů
Mgr. Jiří Hejnic, zastupitel MČ Praha 7

Náhradní členové poroty – závislí:
Mgr. Jiří Knitl, radní MČ Praha 7 pro oblast veřejného prostoru a životního prostředí

Řádní členové poroty – nezávislí:
Ing. arch. Jan Sedlák
Ing. arch. Patrik Hoffman
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek

Náhradní členové poroty – nezávislí:
Ing. et Mgr. Eva Jeníková

Přizvaní odborníci a experti:
Ing. Daniela Karasová, vedoucí oddělení péče o veřejný prostor ÚMČ P7
Ing. Ivan Bednář, OCP, oddělení ochrany přírody a krajiny, MHMP
Ing. Michal Novák, Sekce infrastruktury – Kancelář technické infrastruktury, IPR Praha
MgA. Marek Kundrata, Sekce detailu města – Kancelář veřejného prostoru, IPR Praha
Ing. Jiří Friedel, Povodí Vltavy, ředitel závodu Dolní Vltava
Ing. arch. Amáta M. Wenzlová, garant pro Prahu 7, Kancelář podpory území, IPR Praha
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, radní MČ Praha 7
Ing. arch. Tomáš Richtr, vedoucí odboru rozvoje a péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 7
Ing. arch. Anna Dufková, referentka odboru rozvoje a péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 7
Ing. Jan Jiráň, zástupce plavebního úřadu Státní plavení správy