Soutěžní podklady

Soutěžní podmínky a podklady poskytované soutěžícím jsou vyhotoveny v digitální podobě. Uveřejněny jsou spolu s dodatečnými informacemi a odpověďmi na dotazy prostřednictvím profilu zadavatele (CENT) – https://praha7.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2937.html

KOMPLETNÍ SOUTĚŽNÍ PODKLADY KE STAŽENÍ:

SLOŽKA – ZADÁNÍ

P01_Soutěžní podmínky (*.pdf)
P02_Zadání (*.pdf)
P03_Popis území (*.pdf)
P04_Vymezení řešeného území a širších vztahů (*.pdf)

SLOŽKA – KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

P05_Čestná prohlášení – vzor (*.doc, *.pdf)
P06_Smlouva o dílo – návrh zadavatele – podklad k jednání v JŘBU s vybraným účastníkem (*.doc) P07_Podání prostřednictvím elektronického nástroje – CENT (*.pdf)

SLOŽKA – SOUTĚŽNÍ PODKLADY I.

P08_Rozvržení panelů – vzor (*.pdf, *.indd)
P09_Bilanční tabulka – vzor (*.xls)
P10_Ortofotomapa – letní, zimní (*.jpg)
P11_Situace území s inženýrskými sítěmi, geodetické zaměření z roku 2019 (*.dwg)
P12_Mapa řešeného území s vyznačením jednotlivých prvků (*.pdf)
P13_Mapa širšího území s vyznačením záměrů a funkcí (*.pdf)
P14_Nadhledové fotografie z dronu (*.jpg)


SLOŽKA – SOUTĚŽNÍ PODKLADY II. – 820 MB

P15_Fotografie území – současný stav (*.jpg)
P16_Fotografie – historické snímky, snímky před demoličními pracemi a území během záplav (*.jpg)


SLOŽKA – SOUTĚŽNÍ PODKLADY III.

P17_Pasportizace zeleně (*.pdf, *.xls)
P18_Projekt „Cyklo A1, úsek Za Elektrárnou – Varhulíkové, Praha 7“ a koncept projektu „Cyklo Stromovka – Varhulíkové (A1) 2. etapa, č. akce 2950200, Praha 7“ (*.pdf, *.dwg)
P19_Projekt Geone Rivery (*.pdf)
P20_Koncept projektu administrativní budovy na předpolí mostu Barikádníků (*.pdf)
P21_Koncepční studie nábřeží Stromovky a širšího předpolí přemostění plavebního kanálu Trója – Podbaba v ulici Za Elektrárnou
P22_Koncept projekt rekonstrukce ulice Jankovcova (*.pdf)
P23_Výsledky participativních průzkumů a výstupy z akcí 2017 a 2020 (*.pdf)
P24_Vyhlášení stavu klimatické nouze – dokument Prahy 7
P25_Řeka Vltava – informace k vodnímu toku
Fotografie nábřežní hrany během snížené hladiny o cca 2 m na jezu v Troji v roce 2014; Nános bod mostem Barikádníků byl od té doby odstraněn; Stará plavební mapa
P26 Vyjádření dotčených orgánů (České přístavy, Povodí Vltavy, SŽ atd.)
P27_Doložka regulérnosti soutěže vydaná ČKA (*.pdf)

Další podklady on-line:

Účastníci soutěže se zavazují, že podklady využijí výhradně pro účel této soutěže o návrh, nebudou je vydávat dalším zájemcům a zabezpečí data proti zneužití třetí osobou.