Zadání

Řešené území

Území na levém břehu řeky Vltavy v Praze 7 – Holešovicích v blízkosti mostu Barikádníků, ulice Varhulíkové a ulice U Vody. Celková rozloha cca 2,9 ha pozemků ve správě MČ Praha 7 a Povodí Vltavy, a. s. (vymezení řešeného území, parcelní čísla pozemků a jejich rozloha jsou uvedeny v soutěžních podkladech).

Městská část Praha 7 od návrhu revitalizace očekává

• Znovunavázání vztahu s řekou na levém vltavském břehu
• Posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou průmyslového provozu
• Umocnění komunitního potenciálu
• Vazbu na blízké školské objekty
• Reakci na aktuální nutnost adaptace měst na klimatickou změnu
• Integraci řešeného území do organismu města
• Ekonomickou udržitelnost řešení
• Respekt k limitům území, zejména s ohledem na časté zaplavení území.

Kompletní stavební program včetně limitů, které by měl soutěžní návrh zohlednit, jsou uvedeny v Příloze P02_Zadání a P23_Výsledky participativních průzkumů.