Zadavatel

Zadavatel

Městská část Praha 7, U Průhonu 38, 170 00 Praha 7

IČ0: 00063754

Zástupce zadavatele: Mgr. Jan Čižinský, starosta

Kontaktní osoba: Ing. arch. Anna Dufková, Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor  

https://www.praha7.cz/

Organizátor soutěže

Ing. Markéta Kohoutová

http://soutez-o-navrh.cz/

Sekretář a zpracovatel soutěžních podmínek

PhDr. Markéta Pražanová

Přezkušovatel soutěžních návrhů

MgA. Josef Čančík

Pověřené důvěryhodné osoby

Pro anonymizaci digitální podoby návrhů, vytvoření webové prezentace výsledků soutěže

Jan Procházka, IT specialista

Pro záležitosti spojené s elektronickým nástrojem CENT – Ing. arch. Hana Pochmannová, Mgr. Kamila Skalická, Oddělení veřejných zakázek, MČ Praha 7

Právní podpora

JUDr. Michal Bernard, Ph.D., Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s. r. o.