Zadavatel

Městská část Praha-Libuš
se sídlem úřadu Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
IČ: 00231142, DIČ: CZ00231142
Zástupce zadavatele: Mgr. Jiří Koubek, starosta

Pověřené důvěryhodné osoby

Pro anonymní komunikaci se soutěžícími, anonymizaci digitální podoby návrhů, webové prezentace výsledků soutěže, vybrané záležitosti spojené s elektronickým nástrojem CENT (https://praha-libus.profilzadavatele-vz.cz/ – Jan Procházka

Pro záležitosti spojené s elektronickým nástrojem CENT (https://praha-libus.profilzadavatele-vz.cz) – Jakub Rýc

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář a zpracovatel soutěžních podmínek

PhDr. Markéta Pražanová

Přezkušovatel soutěžních návrhů

MgA. Josef Čančík

Právní podpora

JUDr. Michal Bernard, Ph.D., Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s. r. o.