Porota

Řádní členové poroty – nezávislí:
• Ing. arch. Jan Hájek – předseda poroty
• Ing. arch. Zdeněk Jiran
• Ing. arch. Markéta Smrčková
• Ing. arch. David Mareš

Náhradní členové poroty – nezávislí:
• Ing. arch. Jiří Opočenský
• Ing. arch. Ivana Kabelová

Řádní členové poroty – závislí:
• Mgr. Jiří Koubek, starosta
• Tomáš Loukota, DiS., místostarosta
• Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka ZŠ s RVJ v Písnici

Náhradní členové poroty – závislí:
• Ing. Lenka Koudelková, místostarostka
• RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., zastupitelka

Přizvaní odborníci a experti
• Šárka Pichová, vedoucí odboru správy majetku a investic
• Dalibor Šulc, člen Komise stavební a dopravní, občan staré Písnice
• Ing. Marie Jindrová, odbor územního rozvoje, Magistrát hl. m. Prahy
• doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB, energetická udržitelnost


Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků, např. na osvětlení tříd atd.