Co je Soutěž o návrh

Potřebujete najít nejvhodnější architektonické řešení a projekt stavby? Uspořádejte soutěž o návrh!

Architektonická soutěž, přesněji soutěž o návrh podle zákona o veřejných zakázkách, je nejefektivnější způsob, jak najít nejvhodnější architektonický návrh a postavit skutečně kvalitní stavbu s co nejnižšími investičními náklady.

U veřejných zakázek musí být soutěž veřejně přístupná všem zájemcům, u soukromých investorů lze v některých případech doporučit i soutěž vyzvanou, určenou jen vybraným týmům.

Pomůžeme vám vyhledat to řešení, které bude právě pro vás to nejefektivnější a nejracionálnější.

Uspořádáme pro vás regulérní architektonickou soutěž v souladu se zákony a příslušnými profesními předpisy.

Hlavní výhody soutěže o návrh

Investor si může vybírat z několika desítek konkrétních architektonických řešení ten nejvhodnější návrh, což jiný způsob soutěže či výběrového řízení neumožňuje (u jiných typů soutěží se projektant vybírá např. jen podle referencí, nejnižší nabídkové ceny, termínů apod.)

Mezi kritéria posuzování lze zařadit nejen architektonické hledisko, ale hledisko investičních a budoucích provozních nákladů.

Investor využívá zkušeností odborné poroty, která mu společně s námi pomůže nejprve definovat zadávací podmínky a následně odhalit klady a zápory odevzdaných soutěžních návrhů.

Náklady na uspořádání soutěže o návrh nezvýší celkové investiční náklady. Představují cca 2 % z celkové investice, architektonickou soutěž lze uspořádat za cenu, kterou by investor stejně zaplatil za zpracování architektonické studie.

Jedná se o mezinárodně uznávaný transparentní způsob výběru, který nemá žádná diskriminační kritéria. Investor si tímto způsobem může získat podporu laické i odborné veřejnosti.

Na jakou stavbu je vhodné soutěž vypsat?

S ohledem na veřejný zájem je vhodné vypisovat soutěže na určité typy zakázek.
Především se doporučují zejména u:

  • staveb, jejichž investiční náklady přesahují 10 milionů Kč
  • staveb v centrech měst nebo na významných či cenných místech
    Nejčastěji u:
  • novostaveb (obytné budovy, školy, sportovní stavby, stavby pro kulturu, stavby pro rekreaci, administrativní budovy, sakrální stavby, mosty atd.)
  • řešení území (náměstí, nábřeží, terasy, pěší zóny atd.)
  • rekonstrukce památek
  • územních plánů

Jak si zpracovatele projektové dokumentace nikdy nevybírat?

Nevybírejte si projekt stavby podle nejnižší nabídkové ceny za jeho zpracování!

Projekt představuje jen cca desetinu z celkové investice. Cena projektu odpovídá obvykle jeho kvalitě. Špatný projekt se odrazí v dalších fázích procesu výstavby – prodraží realizaci stavby i její samotný provoz. Dokončená stavba neslouží dobře a obtížně se prodává nebo pronajímá.
Přesto se většina veřejných zakázek na projekt stavby zadává právě nevhodným výběrovým řízením o nejnižší cenu. Zkuste to změnit!

Nevybírejte projekt podle nejkratšího termínu zpracování!

Zpracovat kvalitní projektovou dokumentaci může trvat až 2x déle než samotná stavba. S dobře zpracovanou projektovou dokumentací se vám však urychlí celý proces výstavby.

Reference nestačí.

Předchozí úspěšné realizace projektanta jsou dobrým doporučením, nikoliv však jistotou, že vámi oslovený zpracovatel projektové dokumentace  najde to nejvhodnější řešení právě  pro vaše zadání. Ověřte si možná různorodá architektonická řešení v řádné soutěži o návrh!

Důležitá je regulérnost soutěže!

V případě, že vyhlásíte architektonickou soutěž, která nemá předem známou porotu posuzující návrhy, není dopředu známa výše cen a odměn, přesné termíny dodání prací a nakládání s nimi apod., může být vaše soutěž považována za neregulérní a nemohou se jí tudíž zúčastnit žádní autorizovaní architekti. Pomůžeme vám zajistit regulérnost soutěže.