Aktuálně

Revitalizace areálu Steinbrenerovy tiskárny ve Vimperku

http://soutez-o-navrh.cz/vimperk/

Předmět a cíl soutěže

Předmětem soutěže o návrh je revitalizace areálu Steinbrenerovy tiskárny ve Vimperku na společensko-kulturní centrum s multifunkčními sály, expozicemi knihtiskaře Johanna Steinbrenera a připomínkou česko-německých vztahů, ubytováním, zázemím a prostory pro komunitní setkávání atd. Areál tiskárny se nachází v městské památkové zóně Vimperk, v bezprostřední blízkosti náměstí Svobody, a sestává ze dvou patrových městských domů ve Steinbrenerově ulici č.p. 3 a č.p. 4 (parc. č. 113, 114) , které pocházejí původně z 16. století, a jižního křídla bývalé tiskárny (parc. č. 113 a 112/2), které bylo vybudováno v roce 1872 a v současné době je v havarijním stavu. Je třeba řešit návaznost na sousední budovy přilehlého městského úřadu (č.p.5 a č.p.6), prostor Steinbrenerovy ulice a náměstí a také pěší propojení s jižní terasou a směrem k Volyňce. Cílem soutěže je nalézt takového zpracovatele projektové dokumentace, který navrhne nadčasové a funkční společensko-kulturní centrum, přičemž se důstojně vypořádá se specifiky území.