Aktuálně

Revitalizace náměstí Tuchlovice

http://soutez-o-navrh.cz/tuchlovice2023/

Cíl soutěže

Najít co nevhodnější řešení revitalizace náměstí obce Tuchlovice, a to po stránce urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní. Náměstí je vymezeno ulicemi Ke Stráži a Karlovarská a je důležitou plochou v centru obce. V současné době charakter veřejného prostoru neodpovídá jeho významu, jeho uspořádání neláká k setkávání, odpočinku, kulturním ani jiným aktivitám. Výsledkem bude realizace komplexně řešeného, atraktivního, kultivovaného a funkčního území reagujícího na potřeby místa. Revitalizované náměstí by mělo citlivě reagovat na širší vztahy a případně v dalším časovém horizontu přispět k jejich kultivaci.

Komunikace, vysvětlení soutěžních podmínek (odpovědi na dotazy):
jan.prochazka@xtra-tec.cz