Soutěžní podklady

Soutěžní podmínky a podklady poskytované soutěžícím jsou vyhotoveny v digitální podobě. Budou spolu s dodatečnými informacemi a odpověďmi na dotazy uveřejněny po celou dobu soutěže o návrh prostřednictvím profilu zadavatele https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002332

Zadavatel poskytne uchazečům tyto podklady:

ŽÁDOST O ÚČAST

 • P001_Žádost o účast – pokyny k podání prostřednictvím elektronického nástroje (pdf)
 • P002_Žádost o účast – čestná prohlášení (základní, profesní a technická způsobilost) – vzor (doc, pdf)
 • P003_Žádost o účast – portfolio referenčních prací – vzor (pdf, indd)

SOUTĚŽNÍ PODKLADY

 •  P01_Soutěžní podmínky (pdf)
 •  P02_Zadání – stavební program (pdf)
 •  P03_Vymezení řešeného území (pdf)
 •  P04_Potvrzení regulérnosti soutěže vydaná ČKA (pdf)
 •  P05_Vyzvaní – pokyny k podání prostřednictvím elektr. nástroje (pdf)
 •  P06_Vyzvaní – čestná prohlášení (autorů, návrh honoráře) – vzory – listinná a digitální podoba
 •  P07_Rozvržení panelů – vzor (pdf, indd)
 •  P08_Bilanční tabulka – vzor (xls)
 •  P09_Návrh smlouvy o dílo – pro následné jednání s vybraným účastníkem (pdf)
 •  P10_Ortofotomapa, katastrální mapa
 •  P11_Širší vztahy
 •  P12_Geodetické zaměření (celé území, jednotlivé budovy)
 •  P13_Fotografie současného stavu
 •  P14_Mapové podklady – současnost, historie (ortofotomapy 1938-2021, mapa pohřebiště 1990, návrh Lang Špinar 1996 atd., plánek limitů)
 •  P15_Požadavky – památková péče (ochrana archeologických terénů, národní kulturní památka)
 •  P16_Historie a význam areálu (návrh Hofman 1912, návrh Hruška a Kuba 1940, doporučení k zadání M. Doležal; historie Čestného pohřebiště – seznam padlých, kniha Ďáblický hřbitov od M. Louče, seminární práce, péče o pohřebiště od roku 1990, foto z pietních akcí, 6 přemístěných pomníčků, odkazy na videa a další zdroje)
 •  P17_Dendrologie
 •  P18_Hydrogeologický posudek
 •  P19_Manuál tvorby veřejných prostranství – Katalog pražských hřbitovů, Manuál tvorby veřejných prostranství