Vyzvaní účastníci

Oznámení o snížení počtu účastníků v užší soutěži o návrh / výzva 9 účastníkům ke zpracování a zaslání soutěžního návrhu

Zadavatel přijal prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena (https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002332) v řádném termínu do 12.00 h dne 30. 3. 2022 celkem 17 žádostí o účast v soutěži o návrh, která byla vyhlášena dne 24. 2. 2022. Žádost mohl podat neomezený počet účastníků, kteří měli doložit splnění základní, profesní a technické způsobilosti prostřednictvím čestných prohlášení a portfolií.

Všechny žádosti o účast byly přezkoušeny a následně je 7. 4. 2022 posoudila porota (členové poroty nezávislí: prof. Ing. arch. Jan Šépka, Ing. Zdeněk Sendler, prof. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. Jitka Trevisan, Ing. arch. Anna Šlapetová, Ing. Štěpánka Šmídová – náhradnice; členové poroty závislí: Mgr. Martin Červený, Správa pražských hřbitovů, p. o., ředitel, Mgr. Milena Johnová, zastupitelka HMP, Petr Zeman, zastupitel HMP, Ing. arch. Kristýna Lhotská, MHMP, Mgr. Eva Horáková, zastupitelka HMP – náhradník).

Porota konstatovala, že všichni uchazeči splnili základní, profesní a technickou kvalifikaci v souladu s požadavky soutěžních podmínek. Hodnotícím kritériem při snižování počtu účastníků a posuzování portfolií byla míra naplnění požadavku na prokázání technické kvalifikace prostřednictvím referenčních staveb prezentovaných v portfoliu – porota u předložených prací hodnotila celkovou architektonicko-krajinářskou kvalitu referenčních prací. Zároveň porota diskutovala u vybraných referenčních prací v portfoliu zkušenost účastníka a spoluautorů vzhledem k předmětu veřejné zakázky. Posuzování probíhalo neanonymně na základě znalostí a zkušeností členů poroty v souladu se soutěžními podmínkami.
Po obsáhlé diskusi o obsahu jednotlivých 17 doručených žádostí se porota shodla, že byla soutěž obeslána portfolii s vysokou úrovní předložených prací. Porota proto zadavateli doporučila, aby vyzval ke zpracování soutěžního návrhu 9 účastníků.
O průběhu posuzování žádostí o účast porotou byl zpracován protokol, který je k dispozici u zadavatele soutěže o návrh (Protokol ze zasedání poroty – snížení počtu účastníků). Snížení počtu účastníků v užší soutěži o návrh přijal zadavatel dne 19. 4. 2022. Protokol byl rozeslán účastníkům soutěže mailem dne 20. 4. 2022.

V souladu se soutěžními podmínkami a v souladu s doporučením poroty uvedeným v Protokolu ze zasedání poroty ze dne 7. 4. 2022 zadavatel vyzývá ke zpracování soutěžního návrhu tyto účastníky:

2 – MCA atelier s.r.o., IČO/DIČ: 27418634, CZ 27418634, sídlo: Dykova 51/1, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
3 – New Work s.r.o., IČO/DIČ: 29194610, CZ29194610, sídlo: Vranovská 102, 614 00 Brno
4 – OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 08705895 / CZ08705895, sídlo: U Pernštejnských 1380/6, 140 00 Praha 4
– Rehwaldt Till, IČO: 07699239, sídlo: Charlese de Gaulla 629/5, 160 00, Praha 6
– re:architekti studio s.r.o., IČO/DIČ: 05559022, CZ05559022, Melantrichova 463/15, 110 00 Praha 1-Staré Město
9 – Eduard Sojka architektonický atelier s.r.o., IČO/DIČ: 10731571, CZ10731571, sídlo: Přístavní 1189/53, Praha 7-Holešovice a Ing. Vladimír Sitta, IČO/DIČ: 01763695, CZ 451103462, sídlo: Do Klukovic 1163/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
11 – architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o., IČO/DIČ: 05021464/CZ05021464, sídlo: Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6
16 – Ing. Jitka Tomsová, PhD., IČO/DIČ: 74123688 /CZ8160120012, sídlo: Jaselská 348/3, 16000 Praha 6
17 – Architektonická kancelář Jiří Kolomazník, s. r. o., IČO/DIČ: 0896 4955 / CZ 0896 4955, sídlo: Vodova 1422/26, 612 00 Brno

Účastníci č. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 16, 17 v nejvyšší míře naplnili kritérium celkové architektonicko-krajinářské kvality předložených referenčních prací v portfoliu a práce nejlépe odpovídaly předmětu soutěže.

Účastník zpracuje a doručí soutěžní návrh ve lhůtě do 12.00 h dne 23. 8. 2022:

• v listinné podobě / fyzicky (na adresu: Správa pražských hřbitovů, p. o., Vinohradská 2807/153 c, 130 00 Praha 3);
• v digitální podobě (prostřednictvím elektronického nástroje – https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002332).

Náležitosti soutěžního návrhu jsou popsány v soutěžních podmínkách, veškeré soutěžní podklady jsou ke stažení na – https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002332

Komentovaná prohlídka Ďáblického hřbitova pro účastníky vyzvané ke zpracování soutěžního návrhu vedená zástupci zadavatele se uskuteční 18. května 2022 v 10.00 h.