Porota

Řádní členové poroty – nezávislí:

Prof. Ing. arch. Jan Šépka – předseda poroty
Ing. arch. Pavel Buryška
Ing. Zdeněk Sendler
Prof. Ing. arch. Ján Stempel
Ing. Jitka Trevisan

Náhradní člen poroty – nezávislý:

Ing. arch. Anna Šlapetová
Ing. Štěpánka Šmídová

Řádní členové poroty – závislí:

PharmDr. Petr Fifka, zastupitel HMP (ODS) – místopředseda poroty
Mgr. Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů, p. o.,
Mgr. Milena Johnová, zastupitelka HMP (Praha sobě)
Ing. Miloš Růžička, zastupitel HMP (STAN)

Náhradní členové poroty – závislí:

Mgr. Eva Horáková, zastupitelka HMP (Piráti)
Ing. arch. Kristýna Lhotská, MHMP
MUDr. Tomáš Kaštovský, zastupitel HMP (ODS)
Petr Zeman, zastupitel HMP (Praha sobě)

Náhradníci závislých nastupují za řádné závislé porotce v pořadí dle interní dohody.

Přizvaní odborníci a experti

Ing. Jiří Línek, Sdružení býv. politických vězňů
Michal Louč, Ústav pro studium totalitních režimů, autor knihy Ďáblický hřbitov: Místo paměti druhého a třetího odboje
PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., Vojenský historický ústav
Mgr. Jan Havrda, NPÚ, archeologie
Ing. arch. Zdenka Poliačiková, NPÚ
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ
Miloš Doležal, badatel
Ing. arch. Filip Ditrich, Správa pražských hřbitovů
Bc. M.A. Karolína Plášková, IPR
PhDr. Petr Blažek, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů, historik spolupracující s SBPV posledních 10 let na historii NKP Čestné pohřebiště
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS UK
Mgr. Jaroslav Čvančara, specialista na II. odboj
PhDr. Pavel Kugler, Ph.D., ředitel Odboru pro válečné veterány MO ČR
ThDr. Petr Jan Vinš, teolog, starokatolický kněz, judaista a překladatel
PhDr. Martin Kopecký, Sdružení bývalých politických vězňů

Experti budou vyzýváni ke konzultaci na základě požadavků a potřeb poroty a zadavatele.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.