Category Archives: Aktuálně

Pietní úprava Ďáblického hřbitova v Praze

Porota se snažila v souladu s předmětem soutěže nalézt citlivé krajinářské úpravy řešeného území, které vhodně propojí severní část Ďáblického hřbitova (v níž se nacházejí hromadné šachtové hroby politických vězňů, příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů) se vstupními prostorami na hřbitov u severní kubistické brány (včetně návrhu funkčního využití dvojice kubistických pavilonů) a… Read More »

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Předpokládaný termín vyhlášení: konec června 2019 Předpokládaný termín odevzdání soutěžních návrhů: říjen 2019 Předmět soutěže: Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního a pobytového veřejného prostranství města Tišnova. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby desetitisícového historického… Read More »