Category Archives: Aktuálně

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Předpokládaný termín vyhlášení: konec června 2019 Předpokládaný termín odevzdání soutěžních návrhů: říjen 2019 Předmět soutěže: Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního a pobytového veřejného prostranství města Tišnova. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby desetitisícového historického… Read More »