Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Náměstí Míru v Tišnově

Předpokládaný termín vyhlášení: konec června 2019

Předpokládaný termín odevzdání soutěžních návrhů: říjen 2019

Předmět soutěže: Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního a pobytového veřejného prostranství města Tišnova. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby desetitisícového historického města. Předpokládané stavební náklady cca 60 mil. Kč.

Porota:
Závislí: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova, Ing. Karel Souček, 1. místostarosta, náhradníci: Aleš Navrátil, radní, Ing. Václav Šikula, místostarosta, Jan Křehlík, zastupitel
Nezávislí: prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Ing. arch. Pavel Jura, Ing. arch. Petr Todorov, náhradníci: doc. Ing. et Ing. František Kuda, městský inženýr, Ing. Eva Wagnerová, krajinářská architektura

Ceny a odměny: 687 000 Kč