Revitalizace náměstí Tuchlovice

By | 2023-12-19

Cílem soutěže bylo najít co nevhodnější řešení revitalizace náměstí obce Tuchlovice, a to po stránce urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní. Náměstí je vymezeno ulicemi Ke Stráži a Karlovarská a je důležitou plochou v centru obce. V současné době charakter veřejného prostoru neodpovídá jeho významu, jeho uspořádání neláká k setkávání, odpočinku, kulturním ani jiným aktivitám. Výsledkem byla realizace komplexně řešeného, atraktivního, kultivovaného a funkčního území reagujícího na potřeby místa.