Snížení počtu účastníků

Dovolujeme si Vám oznámit, že Rada města Vimperk rozhodla Usnesením č. 166 ze dne 5.2.2024 o snížení počtu účastníků užší jednofázové architektonické soutěže o návrh „Revitalizace Steinbrenerovy tiskárny ve Vimperku“ na sedm účastníků dle doporučení poroty uvedeném v protokolu ze zasedání poroty ze dne 25.1.2024. Vyzvaní účastníci jsou označeni podle čísla podání na tomto profilu zadavatele č. 3, 6, 11, 13, 22, 24 a 27 ke zpracování a zaslání soutěžního návrhu.

Komentovaná prohlídka pro účastníky vyzvané ke zpracování soutěžního návrhu vedená zástupci zadavatele se uskuteční 15. února 2024 v 10.00 h.

Termín odevzdání soutěžního návrhu je dle soutěžních podmínek do 12.00 dne 11.4.2024

Pro vyzvané účastníky je na profilu zadavatele doplněna zadávací dokumentace o tyto dokumenty: koncept statického zajištění + doměření parteru včetně jižních svahů, jižní fasády č.p. 6 a jižního traktu tiskárny.

 

SEZNAM VYZVANÝCH ÚČASTNÍKŮ K PODÁNÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

3. Ing. arch. Hoffman Patrik

66406366 /CZ7503150699 Mickiewiczova 235/5, 160 00 Praha 6

6. ATELIER 111 architekti s.r.o.

27648788 / CZ27648788 U studánky 123/18, 170 00 Praha

11. PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.

27118436 /CZ27118436 Malátova 13, 150 00 Praha 5 – Smíchov

13. 2021 s.r.o.

48159476 / SK2120107484 Anenská 3, 811 05 Bratislava

22. originální regionální architektura s.r.o.

08554374 / CZ08554374 Brandlova 423/8, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město

24. GUTGUT, s.r.o.

35881241 / SK2021830184 ul. 29. Augusta 2281/28, 811 09 Bratislava

27. svobodová blaha architekti s.r.o. + Petra Kunarová

19480890 / CZ19480890 // 74533461 / CZ8259032089

Veletržní 826/61, 170 00 Praha // Jiráskova 783, 357 35 Chodov