Zadavatel

Zadavatel
Město Vimperk
se sídlem Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
IČ: 00250805
DIČ: CZ IČO 00250805
Zástupce zadavatele: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
e-mail: Jaroslava.Martanova@mesto.vimperk.cz
tel.: 388 402 212

Organizátor
Ing. Markéta Kohoutová
se sídlem K Vinicím 50, 164 00 Praha
IČ: 869 41 861
e-mail: info@soutez-o-navrh.cz
http: www.soutez-o-navrh.cz

Sekretář a zpracovatel soutěžních podmínek
PhDr. Markéta Pražanová,
se sídlem: Legií 418, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 71541667
e-mail: marketa.prazanova@seznam.cz

Přezkušovatel soutěžních návrhů
MgA. Josef Čančík,
se sídlem: Řepčice 33, 251 69 Velké Popovice
IČ: 032 07 684

Pověřená důvěryhodná osoba vázaná mlčenlivostí
Pro komunikaci se soutěžícími (anonymizace dotazů, anonymizace digitální podoby návrhů, vybrané záležitosti spojené s elektronickým odevzdáváním) a webovou prezentaci soutěže: Jan Procházka

Právní servis
JUDr. Michal Bernard, Ph.D., Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s. r. o.,
se sídlem: Klokotská 103, 390 01 Tábor
pobočka: Masarykovo nám. 195, 254 01 Jílové u Prahy
IČ: 016 55 167