Soutěžní podklady

Soutěžní podmínky a podklady poskytované soutěžícím jsou vyhotoveny v digitální podobě. Budou spolu s dodatečnými informacemi a odpověďmi na dotazy uveřejněny po celou dobu soutěže o návrh prostřednictvím profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00250805

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-arealu-steinbrenerovy-tiskarny-ve-vimperku-1

Zadavatel poskytuje uchazečům tyto podklady:

 • ŽÁDOST O ÚČAST

SLOŽKA (A)

 • P001_Žádost o účast – podání prostřednictvím elektronického nástroje (pdf)
 • P002_Žádost o účast – čestná prohlášení – vzor (doc, pdf)
 • P003_Žádost o účast – portfolio – vzor (pdf, indd)

 

 • SOUTĚŽNÍ PODKLADY

SLOŽKA (B)

 • P1_Soutěžní podmínky (pdf)
 • P2_Zadání – stavební program (pdf)
 • P3_Vymezení řešeného území (pdf)
 • P4_Doložka regulérnosti soutěže vydaná ČKA (pdf,jpg)

SLOŽKA (C)

 • P5_Soutěž o návrh – pokyny pro podání prostřednictvím elektronického nástroje (pdf)
 • P6_Soutěž o návrh – čestná prohlášení – vzor (doc, pdf)
 • P7_Soutěž o návrh – rozvržení panelů – vzor (pdf, indd)
 • P8_Soutěž o návrh – bilanční tabulka – vzor (xls)
 • P9_Soutěž o návrh – návrh smlouvy o dílo podklad k jednání v JŘBU s vybraným účastníkem (pdf)

SLOŽKA (D)

 • P10_Geodetické zaměření, polohopis, výškopis (dwg, pdf)
 • P11_Inženýrské sítě (dwg, shx)
 • P12_Územní plán a limity v řešeném území (jpg. pdf, doc)
 • P13_Katastrální mapa a majetkové vztahy (pdf)
 • P14_Ortofotomapa (lpg, pdf,dwg)
 • P15_Foto dron pro zákres (jpg)
 • P16_Foto – současný stav
 • P17_Znalecký posudek k demolici 2017 (pdf)
 • P18_Posudek k zakonzervování objektu 2023 (PDF)
 • P19_Dokumentace bourací prací 2018 (PDF)
 • P20_Původní dokumentace – archiv 1887 (JPG)
 • P21_Dům č. 5 – zaměření a projekt rekonstrukce (PDF, DWG, DOC)
 • P22_Dům č. 6 – projekt rekonstrukce 2017 (PDF, DWG)
 • P23_Hradby a bašta – pro informaci – část průzkumu městského opevnění z roku 1975
 • P24 NPU regulativy
 • P25 Historické fotografie
 • P26 Foto dron

Účastníci/uchazeči soutěže se zavazují, že podklady a jakékoliv další dokumenty v souvislosti s touto soutěží o návrh využijí výhradně pro účel této soutěže o návrh, nebudou je vydávat dalším zájemcům a zabezpečí data proti zneužití třetí osobou.