Pietní úprava Ďáblického hřbitova v Praze

By | 2023-02-14

Porota se snažila v souladu s předmětem soutěže nalézt citlivé krajinářské úpravy řešeného území, které vhodně propojí severní část Ďáblického hřbitova (v níž se nacházejí hromadné šachtové hroby politických vězňů, příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů) se vstupními prostorami na hřbitov u severní kubistické brány (včetně návrhu funkčního využití dvojice kubistických pavilonů) a zároveň naváží na návrh zázemí hřbitova (jak obřadní síně, tak doplnění technického zázemí a provozního zázemí pro zaměstnance). Porota vybírala návrhy na základě předem stanovených kritérií uvedených v soutěžních podmínkách, mezi něž patří komplexní architektonická kvalita navrženého řešení, optimální naplnění požadavků zadavatele, ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost a udržitelnost a provozní hospodárnost. Porota se shodla, že vyřešení úprav severní části Ďáblického hřbitova (prostoru pro uctívání a vzdělávání v návaznosti na Čestné pohřebiště popravených a umučených politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů) je nejen složitou architektonickou otázkou, ale s ohledem na význam hřbitova také otázkou etickou, historickou i politickou.