Dům s pečovatelskou službou a domov seniorů v Sezimově Ústí, 2014

By | 2019-03-07

Předmět soutěže / Zpracování architektonického návrhu Domu s pečovatelskou službou pro seniory, s denním stacionářem pro seniory, na pozemcích bývalé mateřské školy v ulici k Hájence, venkovní prostory v prostoru mezi základní školou a bytovými domy.

Popis činnosti / Organizace jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího na soutěž o návrh

Předmět JŘBU / Výběr zhotovitele všech fází projektové dokumentace dle kritérií výběru (umístění v architektonické soutěži, prezentace soutěžního návrhu, cena za PD; celkové investiční náklady včetně provozních nákladů stavby – náklady na pořízení investice, energetická náročnost budovy, náklady na opravy a údržbu)

Zadavatel / Město Sezimovo Ústí

Investiční náklady / 85 mil. Kč

Komise / Martin Doležal – starosta města, Vojtěch Kadlčík, Alena Kalinová, Jan Novotný, Radek Zeman

Vyzvaní účastníci JŘBU

1. cena v soutěži: Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Jan Vlach, Jiří Žid, Ondřej Synek

2. cena v soutěži: Jiří Šťáva, Veronika Kejdová, Milan Grygar

3. cena v soutěži: Robert Gallo, Pavel Jura, Pavel Steuer

Aktuální stav / realizace dle návrhu Jiřího Šťávy, Veroniky Kejdové a Milana Grygara / probíhá výstavba