Radnice a knihovna v Kardašově Řečici, 2013

By | 2019-03-07

Předmět soutěže / Zpracování architektonického návrhu pro následný projekt stavebních úprav a případné dostavby radnice a knihovny v Kardašově Řečici na pozemku p.č. 237/1 k.ú. Kardašova Řečice. Jedná se o dobře dochovanou stavbu klasicistní radnice z let 1822-25, která tvoří dominantu náměstí.

Popis činností / kompletní služba administrace architektonické soutěže včetně následného JŘBU

Zadavatel / Město Kardašova Řečice

Investiční náklady / 30 mil. Kč

Porota / Michal Fišer, Petr Hrůša, Petr Nekut, Karel Mach, Radek Zeman; náhradníci Jan Brotánek, Dana Machová, Stanislav Haruda, Karel Staněk

Datum konání soutěže / 12. 3. 2013 – 20. 6. 2013

Počet odevzdaných návrhů / 29

Ceny a odměny celkem / 300 000 Kč

Výsledky

1. cena Petr Kouřimský, Nikol Kouřimská

2. cena neudělena.

3. cena Eugen Řehoř, Štěpán Řehoř, Vít Šimek

3. cena Jakub Žiška, Pavel Šmelhaus

Aktuální stav / realizace dle návrhu Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause – dokončeno 10/2016

https://www.kardasova-recice.cz/mestsky-urad/investicni-akce/budova-radnice/rekonstrukce-radnice-v-odbornem-tisku.html