Jiřího náměstí v Poděbradech, 2015

By | 2019-03-07

Předmět soutěže /Zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu řešení Jiřího náměstí v Poděbradech včetně Divadelní ulice a příkop. Cílem návrhu bylo zvýšit atraktivitu náměstí jak pro občany města, tak pro návštěvníky.

Popis činností / kompletní služba administrace architektonické soutěže, JŘBU nebylo vypsáno

Zadavatel / Město Poděbrady

Investiční náklady / 50 mil. Kč

Porota / Petr Velička, Ladislav Langr, Ivan Uhlíř, Zbyněk Lukavec, Zdeněk Hölzel, Jan Vrana, Zdeňka Vydrová, Ilona Fliedrová, Jana Veberová, Jana Netíková, Roman Vlasák, Jiří Mareš, Jozef Ďurčanský, náhradníci Petr Němec, Petr Molhanec

Datum konání soutěže / 13. 6. 2015 – 22. 11. 2015

Počet odevzdaných návrhů / 32

Ceny a odměny celkem / 450 000 Kč

Výsledky

1. cena Alexandr Kotačka, Eva Pyková

2. cena SCOB Arquitectura

3. cena David Mikulášek, Linda Boušková, Filip Musálek, Martin Valíček

3. cena Petr Novotný, Martin Píša

Aktuální stav / JŘBU nebylo vypsáno