Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem, 2016

By | 2019-03-07

Předmět soutěže / Zpracování urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace Husova náměstí v Lysé nad Labem. Cílem soutěže bylo získat kvalitní urbanisticko-architektonické návrhy, které vytvoří z prostoru Husova náměstí reprezentativní veřejný prostor a případně jej i definují novou zástavbou ve východní části. Zájmem vyhlašovatele je zvýšit atraktivitu náměstí jak pro občany města, tak pro návštěvníky. Případné vyvolání změn územního plánu bylo přípustné.

Popis činnosti / kompletní služba administrace architektonické soutěže včetně následného JŘBU

Zadavatel / Město Lysá nad Labem

Investiční náklady / 50 mil. Kč

Porota / Hynek Fajmon, Petr Eliška, Jan Šépka, Jan Líman, Petr Preininger, Jan Ritter, Petr Gregor, náhradníci Pavel Nasadil

Datum konání soutěže / 15. 7. 2016 – 31. 10. 2016

Počet odevzdaných návrhů / 11

Ceny a odměny celkem / 300 000 Kč

Výsledky

1. cena Sdružení XTOPIX architekti, s. r. o. / Barbora Buryšková, Pavel Buryška a Martina Forejtová a Martina Havlová

3. cena Ondřej Císler, Vojtěch Ružbatský, Josef Choc, Markéta Poláčková, Barbora Skalová

Aktuální stav / ukončeno JŘBU, uzavřena smlouva s vítězem v 3/2017

http://lysa-soutez.cz/