Lávka přes Labe v Nymburce, 2018

By | 2019-03-07

UŽŠÍ SOUTĚŽ O NÁVRH

Předmět soutěže / Zpracování architektonicko-konstrukčního návrhu adekvátního propojení pro pěší a cyklisty přes Labe v Nymburce. Nová lávka s odpovídající světlou šířkou a sklonem měla řeku překlenout v prostoru nevyhovující stávající lávky. Byly vyloučeny podpěry v korytě řeky. Součástí zadání bylo rovněž řešení předpolí lávky na obou březích.

Popis činnosti /Kompletní služba administrace soutěže o návrh a doporučení pro následné JŘBU, které vedl zadavatel sám prostřednictvím svých právníků.

Zadavatel / Městský úřad Nymburk

Investiční náklady / 40 mil. Kč

Porota / Pavel Fojtík, Jan Ritter, Pavel Novák, Václav Aulický, Lukáš Ehl, Jan L. Vítek, Milan Komínek, náhradníci Jan Němec, Adriena Gabrielová, Marek Velechovský, Tomáš Mach, Stanislav Bohuslav, Jan Pešta, Petr Vítek

Termín konání soutěže / 25. 6.–11. 9. 2018

Počet odevzdaných návrhů / 6

Ceny a odměny celkem / 500 tis. Kč

Výsledky /

1. cena SHP – Stráský, Hustý a partneři, s. r. o. / Jiří Stráský, Adam Zmuda, Kristýna Klinková, Jaroslav Baron

2. cena Link projekt, s. r. o. / Stanislav Brtáň, spolupráce Petr Páleník, Lucie Macková

3. cena Novák a Partner, s. r. o., a Libor Kábrt / Lukáš Vráblík, Libor Kábrt, Gabriela Elichová, Martin Elich

Aktuální stav

na základě JŘBU uzavřena smlouva o dílo s vítězem

http://www.soutez-lavka-nymburk.cz/