Multifunkční hala u ZŠ s venkovním hřištěm v Praze-Suchdole, 2018

By | 2019-03-07
Předmět soutěže

Zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení bude také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel klade důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly. Zadavatel uzavřel smlouvu s vítězným uchazečem.

Popis činnosti

Kompletní služba administrace soutěže o návrh a doporučení pro následné JŘBU, které vedl zadavatel sám prostřednictvím svých právníků.

Zadavatel

Městská část Praha-Suchdol

Investiční náklady

80 mil. Kč

Porota

Petr Hejl, Tomáš Turek, Zdeněk Skála, Arnošt Navrátil, Tomáš Bezpalec, Jan Hájek, Zdeněk Rychtařík, náhradníci Dalibor Borák, Eva Jeníková, náhradníci Václav Vik, Věra Štěpánková, Ludmila Knappová, Jan Zoubek

Termín konání soutěže

2. 7.–18. 10. 2018

Počet odevzdaných návrhů

10

Ceny a odměny celkem

1 090 tis. Kč

Výsledky

1. cena ov architekti, s. r. o. / Štěpán Valouch, Jiří Opočenský

2. cena Ondřej Císler, Petr Tej, Filip Rašek, Josef Choc, Vojtěch Beran, Barbora Lopraisová

3. cena ADR, s. r. o. / Aleš Lapka, Walter Schubert

Aktuální stav

na základě JŘBU uzavřena smlouva o dílo s vítězem soutěže

www.suchdol-hala.cz