Vstupní areál Botanické zahrady hl. m. Prahy, 2017

By | 2019-03-07

UŽŠÍ SOUTĚŽ O NÁVRH

Předmět soutěže / Zpracování architektonicko-krajinářského řešení hlavního vstupu severního areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy. Součástí komplexního řešení areálu byl administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt a na něj navazující infrastruktura. Tento objekt bude propojen se subtropickým skleníkem. Se zprovozněním Severního vstupu se předpokládá zvýšení návštěvnosti botanické zahrady na přibližně 600 000 osob ročně. Proto bylo nutné navrhnout reprezentativní parter za vstupním objektem a velkokapacitní parkovací plochu.

Popis činnosti /Kompletní služba administrace soutěže o návrh a dále doporučení k vedení následného JŘBU, které vedl zadavatel sám prostřednictvím svých právníků.

Zadavatel / Botanická zahrada hlavního města Prahy

Investiční náklady / 250 mil. Kč

Porota / Bohumil Černý, Eduard Chvosta, Pavla Melková, Ján Stempel, Petr Hrůša, Kamil Mrva, Jakub Chvojka, náhradníci Petr Velička, Eva Jeníková, Josef Čančík

Termín konání soutěže / 3. 7. 2017-13. 11. 2017

Počet odevzdaných návrhů / 6 (počet žádostí o účast v soutěži – 26)

Ceny a odměny celkem / 1 980 tis. Kč

Výsledky /

1. cena Fránek architects, s. r. o. / Zdeněk Fránek, spolupráce Martina Hamrová, Tereza Horňasová, Jiří Vítek, Adam Lacina, Libor Šenekel, Norbert Walter

2. cena D3A, s. r. o. / Tomáš Prouza, Jaroslav Zima, spolupráce Milan Bulva, Tereza Fialová, Jana Moudrá, Jan Pech, Jan Přikryl, Milan Valeš, Lenka Zemanová, Marek Šilar

Aktuální stav / Ukončeno JŘBU, uzavřena smlouva o dílo s vítězem; www.botanicka-soutez.cz