Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje, 2017

By | 2019-03-07

Předmět soutěže / Zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK). Očekávalo se zapojení sídla kraje do struktury města, kultivace okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení veřejného prostoru s dostatečným množstvím zeleně, navržení lávky a zapojení toku Lužické Nisy, organizace všech druhů dopravy, včetně řešení parkování na parteru a v parkovacím domě.

Popis činnosti /Kompletní služba administrace soutěže o návrh a dále doporučení k vedení následného JŘBU, které vedl zadavatel sám prostřednictvím svých právníků.

Zadavatel / Liberecký kraj

Investiční náklady / 100 mil. Kč

Porota / Martin Půta, Květa Vinklátová, Tomáš Hocke, Tomáš Hradečný, Jiří Suchomel, Martina Forejtová, Filip Horatschke, náhradníci Marek Pieter, Jitka Volfová, Radka Loučková Kotasová, Marek Přikryl, Pavel Buryška

Termín konání / 20. 4. 2017-11. 9. 2017

Počet odevzdaných návrhů / 10

Ceny a odměny celkem / 740 tis. Kč

Výsledky /

1. cena re:architekti studio, s. r. o. / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid, spolupráce Kateřina Gloserová, Dušan Sabol, Projektová kancelář Vaner, s. r. o., Marie Gelová

2. cena SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o., Magda Sobotková, Michal Hušek

Aktuální stav / Ukončeno JŘBU, uzavřena smlouva s vítězem v 2/2017

http://libereckykraj-soutez.cz/