Zahrady se hřbitovem u kostela sv. Václava v Praze-Suchdole, 2017

By | 2019-03-07

Předmět soutěže /Nalezení nejvhodnějšího architektonicko-krajinářského návrhu vymezení veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a začlenění místa v širším kontextu přírodní rezervace Údolí Únětického potoka.

Popis činnosti /Kompletní služba administrace soutěže o návrh a dále doporučení k vedení následného JŘBU, které vedl zadavatel sám prostřednictvím svých právníků.

Zadavatel /Městská část Praha-Suchdol

Investiční náklady / 9 mil. Kč

Porota / Tomáš Turek, Petr Hejl, Petr Hlaváček, Klement Valouch, Petr Velička, náhradníci Filip Ditrich, Zdeněk Skála, Václav Vik, Richard Biegel

Termín konání soutěže /21. 4. 2017 – 26. 9. 2017

Počet odevzdaných návrhů / 11

Ceny a odměny celkem / 165 tis. Kč

Výsledky /

1. cena Václav Šuba, Jakub Červenka, Martin Rosa

2. cena Lukáš Grasse, Magdalena Smetanová, Zuzana Bečvářová, Ivan Gogolák, Eva Jeníková

Aktuální stav / ukončeno JŘBU, uzavřena smlouva s vítězem v 2/2017