Revitalizaci příjezdových a vstupních prostor lázní Aurora v Třeboni, 2016

By | 2019-03-07

Předmět soutěže / Zpracování urbanisticko-architektonického návrhurevitalizace venkovních ploch Lázní Aurora (včetně řešení parkování, příjezdu k recepci a parteru severně od hlavní budovy) a obnovy vstupních prostor lázní. Zájmem vyhlašovatele bylo zatraktivnění exteriéru i interiéru lázní a zlepšení funkčnosti – zajištění plynulého a uživatelsky přívětivého odbavení klientů Lázní Aurora od jejich příjezdu do lázní, až po ubytování. Předpokládal se návrh takového řešení, které bude zohledňovat moderní trendy a technologie užívané v soudobém a budoucím lázeňství.

Popis činnosti / kompletní služba administrace soutěže o návrh a dále doporučení a drobné konzultace následného JŘBU, které vedl zadavatel sám prostřednictvím svých právníků.

Zadavatel / Město Třeboň

Investiční náklady / 100 mil. Kč

Porota / Terezie Jenisová, Milan Kramárik, Aleš Valder, Jaromír Kročák, Karel Mrázek, Aleš Burian, Vladimír Sitta, náhradníci Zdeněk Mráz, Josef Pindroch, Antonín Doležal, Josef Neužil, Jiří Vopátek, Bohuslav Jirák, Pavel Hajna, František Vochozka, Martin Blažek, Petr Velička, Tomáš Bezpalec

Termín konání / 10. 10. 2016-10. 2. 2017

Počet odevzdaných návrhů / 10

Ceny a odměny celkem / 740 tis. Kč

Výsledky /

2. cena Jindřich Starý, Kateřina Štědrá, Michal Schwarz, spolupráce Čestmír Suška

2. snížená cena JPS J. Hradec, s. r. o., Milan Špulák, Theodor Pokorný, Milan Špulák, spolupráce: Miroslava Cimbůrková

3. cena Štěpán Beránek, Marie Smetana, Zuzana Šikulová, Roman Černohous, Jiří Lukeš, Petra Kunarová

3. snížená cena Marek Barták, Marcela Steinbachová, spolupráce Vít Holý, Michal Nohejl, Zbyněk Píša, Petr Děták, Jan Toman, Ondřej Koten

Aktuální stav / probíhá JŘBU

http://trebon-soutez.cz/