Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova, Praha, 2016

Předmět soutěže / Zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby dvou klasicistních budov Filozofické fakulty UK v Pražské památkové rezervaci (jedna z budov je kulturní památkou). Využitím nových objektů by mělo dojít k částečnému vykrytí dlouhodobého deficitu v oblasti prostorového i materiálního vybavení zejména pro badatelské a výukové účely.

Popis činnosti / Kompletní služba administrace architektonické soutěže; spolupráce při odvolání neúspěšného účastníka k ÚOHS; doporučení k vedení následného JŘBU, které vedl zadavatel sám prostřednictvím svých právníků.

Zadavatel / Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Investiční náklady / 240 mil. Kč

Porota / Pavel Sládek, Simona Dočkalová, Filip Malý, Jan Šépka, Zdeňka Vydrová, Aleš Burian, Jiří Opočenský, náhradníci Jakub Jirsa, Samuel Zajíček, Tomáš Bezpalec

Datum konání soutěže / 14. 4. 2016 – 1. 8. 2016

Počet odevzdaných návrhů / 12

Ceny a odměny celkem / 1 670 000 Kč

Výsledky /

1. cena Tomáš Bílek, Václav Škarda, splupráce Miloš Hlaváček, Lukáš Houser

3. cena Jonáš Krýzl, Jan Novotný, Martina Buřičová, Štěpán Kubíček

Aktuální stav / probíhá realizace dle vítězného návrhu

https://www.ff.cuni.cz/stitek/soutez/